کمپوست قارچ و بذر قارچ صدفی ، کمپوست قارچ و بذر قارچ دکمه ای آریانا

گروه تولیدی بذر قارچ و کمپوست قارچ آریانا با تجربه بیش از یک دهه مدیران در زمینه های : صنعت تولید بذر قارچ، کمپوست قارچ و تولید انواع قارچ های خوراکی مثل قارچ صدفی و قارچ دکمه ای و فعالیت هایی این چنین میتواند با شما همکاری هایی خوبی داشته باشد . برای اطلاعات بیشتر  درباره کمپوست قارچ و بذر قارچ از بخش تماس با ما استفاده کنید.

 

کمپوست قارچ Telegram logo.svg کمپوست قارچ

محصولات تولیدی آریانا

   بذر قارچ صدفی                                           بذر قارچ دکمه ای

  بذر قارچ های خوراکی – دارویی                           انواع دستگاه ها

 کمپوست قارچ صدفی                                       کمپوست قارچ دکمه ای                     

  خاک پوششی قارچ                                         مکمل خاک آریانا                                                                             

 

 

مجموعه مقالات قارچ

قارچ چیست؟

قارچ چیست؟

تعریف قارچ:
قارچها موجوداتی یوکاریوتیک هستند که سلولهای آنها حاوی 1 یا 2 یا چند هسته می باشد.این موجودات هتروتروف بوده و دارای تولید مثل جنسی و یا غیر جنسی اند.ساختمان رویشی در آنها بصورت رشته ای بوده و غیر متحرکند.این موجودات دارای دیواره سلولی هستند.جنس دیواره آنها از کتین،سلولز و یا هر دو می باشد. تغذیه در قارچها به صورت جذبی بوده و انرژی را به صورت گلیکوژن در خود ذخیره می کنند.
مقایسه قارچها با جانوران و گیاهان
مواد مقایسه قارچها جانوران گیاهان
وجود دیواره سلولی دارد ندارد دارد
ذخیره انرژی بصورت گلیکوژن بصورت گلیکوژن بصورت نشاسته
نوع تغذیه جذبی بلعی جذبی
وجود کلرفیل ندارد(هتروترف) ندارد(هتروتروف) دارد(اتوتروف)
وجود تحرک ندارد دارد ندارد

این مقایسه نشان می دهد که قارچها تفاوتها و شباهتهایی هم با گیاهان و هم با جانوران دارند ولی جزء هیچکدام طبقه بندی نمی شوندو تاکید می شود که قارچها ارگانیسم هایی هستندکه انرژی مورد نیاز برای حیات خود را از تجزیه مواد آلی کسب می کنند.


لغت قارچ، ماشروم ( Mushroom ) به تمامی قارچهای بزرگ یا قارچهای دارای ساقه و کلاهک جداگانه و یا قارچهای گوشتی اطلاق می شود.Mushroom قارچ ماکروسکوپی است که میوه دارد و میتواند بر روی زمین یا در زیر زمین رشد کند و البته در اندازه ای که با چشم غیر مسلح قابل دیدن است و با دست می توان آن را چید.
بر طبق این تعریف Mushroom حتماً خوراکی نیست بلکه می تواند غیر خوراکی یا سمی باشد.
شکل عمومی قارچها بصورت چتری دارای ساقه است مثل Lentinus edodes اما برخی گونه ها دارای حلقه اند مثل Agaricus bisporus و یا دارای volva مثل Volvariella volvacea و یا هر دورا
1

 

دارند مثل Amanita phalloides .برخی از قارچها به شکل فنجان قابل انعطاف اند و یا برخی قارچها مثل توپ گلف اند.اشکال دیگری نیز در قارچها دیده می شود مثل: چماق کوچک،مرجان دریایی،گوش انسان و یا حتی به شکل ماده لزج و ژلاتینی به رنگ زرد یا نارنجی.در حقیقت قارچها از لحاظ شکل بسیار متفاوتند و طیف رنگی قارچها نیز بسیار متنوع است از سفید تا قرمز، خاکستری،آبی و...
Mushroom در حقیقت میوه قارچ است .به قسمت روینده قارچ ریسه یا میسلیوم( mycelium ) گفته می شود که شامل میلیونها رشته منشعب است که در میان کمپوست ، خاک و یا هر بستری که مناسب رشد قارچ است منتشر می شود و پس از دوره ای از رشد و تحت شرایط مناسب میسلیوم رشد یافته و ساختار قارچ را تولید می کند که در اصطلاح ماشروم گفته می شود.


مرفولوژی قارچ خوراکی دکمه ای
قارچهای خوراکی گروهی از قارچهای گوشتی کلاهک دار هستند که ماشروم نامیده می شوندکه ساقه ای در مرکز کلاهک پهن حلقوی شکل قرار می گیرد واین ساقه به رشته های میسلیوم در بستر متصل می گردد.در سطح زیرین کلاهک تیغه های نازکی وجود دارد که بطور شعاعی لبه خارجی کلاهک را به ساقه وصل می کند معمولا ژیل یا تیغه به رنگ قهوه ای در قارچ آگاریکوس دیده می شود . درهنگام جوانی قارچ توسط یک غشاء نازک که از انتهای کلاهک به پایه وصل شده پوشیده می شود.قسمتی از غشاء در هنگام نمو پاره می شود.بقایای این غشاء بر روی ساقه است و دور آن را فرا می گیرد که حلقه (
Ring ) نامیده می شود.در واقع هر قارچ کامل از دو قسمت اصلی تشکیل شده است:ساقه و کلاهک.که در داخل کلاهک اسپور یا هاگ تولید می شود. یک قارچ با قطر کلاهک 8 سانتی متر حدود 40 میلیون اسپور در هر ساعت تولید می کند. اسپور ها پس از جوانه زدن و رویش میسلیوم نخ مانندی را بوجود می آورند که بعد از کشت میسلیوم روی دانه غلات کاملاً ضدعفونی شده ریسه ها پنجه دوانی کرده و نهایتاً دانه غلات سفید رنگ می شوند و اسپان یا بذر قارچ قابل استفاده می گردد.
ساختمان رویشی قارچ

2
فاز رویشی قارچ از میسلیوم آغاز می شود.میسلیوم قسمت اصلی قارچ را تشکیل می دهد و از رشته هایی به نام هیف شکل می گیرد.میسلیوم قارچ در نتیجه نمو بازیدیوسپور و ایجاد میسلیوم تک هسته ای اولیه است که بلافاصله با الحاق دو رشته هیف رویشی ،میسلیوم دو هسته ای ثانویه به وجود می آید.زمانیکه میسلیوم ثانویه کامل شدمیسلیوم نوع سوم بوجود می آیدو بافت پیچیده ای از میسلیوم ها را بوجود می آورد که بر روی آن بازیدیوکارپ ها ظاهر می شوند.عمر میسلیوم اولیه در طبیعت بسیار کوتاه بوده و چنانچه به عللی دو هسته ای نشود به زودی از بین می رود ولی عمر میسلیوم دو هسته ای به حدی است که سالیان دراز زنده می ماند و متوالیاً قارچ را بوجود می آورد.
کلاهک قارچ نیز حاصل رشد هیف است،لیکن با تغییر شکل به بافت،گوشت قارچ را ایجاد می کند.در زیر کلاهک لاما، ژیل یا تیغه های بیشماری وجود دارد که محل ذخیره اسپورها است.
بافت داخلی تراما نامیده می شود که معمولاً از سلولهای طولی تشکیل شده است. در سطح تراما که دو طرف تیغه ها را می پوشاند لایه هایمنیوم است که بر روی این لایه بازیدیوم ها در نزدیکی یکدیگر تشکیل می شوند.هر یک از بازیدیوم ها معمولاًشامل 4 اسپور است که با فشار از پایه خود جدا شده تحت تاثیر نیروی جاذبه در زیر کلاهک می افتند و با جریان هوا بر روی هم انباشته شده لایه رنگینی را بوجود می آورند که اسپور پرینت نامیده می شوند.
مشخصات جنس آگاریکوس:
1- در بسیاری از گونه های آ گاریکال لبه داخل تیغه ها که به ساقه متصل می شوند تا فاصله ای یه طرف پایین ساقه امتداد می یابد به طوریکه این خود یک کلید تشخیص گونه و جنس آگاریکال به شمار می رود.در گونه های آگاریکوس ژیل ها بطرف ساقه امتداد نمی یابند و آزاد هستند.
2- یکی دیگر از مشخصات جنس آگاریکوس رنگ اسپور است بطوریکه قارچ رسیده اسپورهایی به رن
گ قهوه ای شکلاتی است.
3- وجود حلقه مجزا بر روی پایه.
تشکیل قارچ از میسلیوم به این ترتیب است کهگره کوچکی مشتق از سلولهای هیف رشد کرده وجسم کروی یا بیضوی بوجود می آید که دکمه(BUTTOM) نامیده می شود .در برش طولی

 

 

 

نویسنده: ام هانی رمضانی

 

 کلمات کلیدی :کمپوست قارچ ،بذر قارچ ،خاک قارچ ،خاک پوششی ، قارچ ، قارچ صدفی

تولید بذر قارچ آریانا ، ارائه دهنده ی خدمات و مشاوره در زمینه های :

کمپوست قارچ صدفی ، کمپوست قارچ دکمه ای ، بذر قارچ ،  خاک قارچ ، کمپوست قارچ ،تولید بذر قارچ ، خاک پوششی قارچ ، راه اندازی سالن های قارچ ، بذر قارچ صدفی ، بذر قارچ دکمه ای ، خاک پوششی قارچ ، مکمل خاک ، کمپوست قارچ ، اسپان قارچ ، مشاوره تولید قارچ ، آموزش تولید قارچ ، مشاوره راه اندازی سالن قارچ ، فروش بذر قارچ ، قیمت انواع بذر قارچ ، مشخصات بذر قارچ مرغوب ، قیمت بذر قارچ دکمه ای ، فروش بذر قارچ صدفی ، تولید بذر قارچ صدفی ، انواع بذر قارچ ، تولید بذر قارچ صدفی ، شرایط مطلوب نگهداری بذر قارچ ، خصوصیات بذر قارچ خوب ، روش تهیه بذر قارچ ( اسپان قارچ صدفی - اسپان قارچ دکمه ای ) ، مزیت بذر قارچ خوراکی به سایر قارچ ها ، مراحل تولید انواع بذر قارچ ، روش تهيه بذر قارچ صدفی تولید فروش و پخش انواع بذر قارچ، مکمل خاک آریانا ،قارچ صدفی ، بذر قارچ ،  خاک پوششی ، قارچ ،  تولید قارچ صدفی ، پرورش کمپوست قارچ دکمه ای ، خاک قارچ  ،قارچ دکمه ای ، روش تهیه کمپوست قارچ دکمه ای

برچسب ها : مقالات پرورش قارچ ، درباره ی بذر قارچ ، روش تهيه بذر قارچ صدفی ، روش تهیه بذر قارچ ، مراحل تولید بذر قارچ صدفی ،انواع قارچ و مزایای آن ، بذر قارچ


 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آمار بازدید

امروز 144

دیروز 241

هفته 144

ماه 5007

همه 110485

اطلاعات تماس با بذر قارچ آریانا

آدرس : کرج ، محمد شهر ، خیابان شمس ، درب اول سمت راست

تلفن : 02636305453 

فکس : 02636305453

همراه : 09121780442 و 09126888295